Biblical Pastoral Centre Blog

Le 5 ème Dimanche C

Notons dans la liturgie l’ajoute « le ciel » tandis que l’original hébreu porte seulement : « Toute la terre est remplie de sa gloire

أهلا بخليفة بطرس تحت الخيمة العربية

يتأثّر المرء عندما سيسمع كلمات التّسامح من أرض أرهقها الاستعمار حينًا وتصارعت في شأنها الدّول العظمى، بين روما وفارس، بين لندن وباريس وبرلين… وما عرف المواطن العربي ذلك “المسيحيّ” “النّصرانيّ” الأعجميّ إلا مستعمرًا وعدوًا