Ο γάμος τής Κανά

« Ηταν ένας γάμος στήν Κανά τής Γαλιλαίας και η μητέρα τού Ιησού ήταν εκεί»

Φυσικά πρέπει να ενώνει ο γάμος μονο  έναν άνδρα και μιά  γυναίκα οχι δύο άνδρες η  δύο γυναίκες  όπως θέλουν τώρα μερικοί στή Γαλλία. Αλλά αυτό  το πράγμα πάει  αντίθετα στη φύσι διότι από αυτά τα ζέυγη δεν βγαίνει καθόλου ζωή. Ο Πάπας Ιωάννης Πάυλος ΙΙ έγραψε οτι αυτό ειναι η κουλτούρα του θανάτου: και η κουλτούρα του θανάτου ειναι ο θάνατος της κουλτούρας και της ανθρωπότητας. Απορώ οτι πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να παντρευθούν και να έχουν παιδιά  . Δεν θέλουν τη ζωή αν και ο Ιησούς παντα ζει και τα παιδιά πολύ αγαπούσε!

« Και η μήτερα τού Ιησού ήταν εκεί». Γιατί δεν μάς δίνει ο Απόστολος Ιωάννης το όνομα της Θεοτόκου, Μαρία? Υπάρχουν πολλοί  λόγοι  : Η μεγάλη και μοναδική τιμή της Αειπάρθενου   Μητέρα του Χριστου  toυ Κυρίου! Μυριαμ  είχε παρα πολλά κοριτσια και γυναικες, περίπου το τέταρτο των γυναικων πού λεγόταν Μυριαμ. Στην Ανατολή  και κοντά τους Αραβες μέχρι σήμερα δεν ονόμαζονται οι παντρεμένες Κυριες αλλά μέ τον όνομα του πιό μεγαλού υιού , π.Χ. «η μητέρα του Ιακωβου»…

Νομίζω ότι ο Ευαγγελιστής «η μητέρα του Ιησού» έγραψε διότι ήθελε να μάς δείξει την Μάνα του Ιησού σαν Μητέρα των ανθρώπων. Εδώ και στό Γολγοθά νιωθεί η Μαρία και εργάζεται σαν μητέρα όλων : μητέρα γιά την οικογένεια του νυμφίου και κάτω στό Γολγοθά σαν μητέρα του αγαπητού μαθητή Ιωάννη.

«Δεν εχουν πιό κρασί» : βεβαίως θα λείπει ο οινος   (ο κρασί) : εφτά μέρες ήτανε η εορτή ενός γάμου. Αυτά τα λόγια της Θεοτόκου ήτανε μιά δηπλοματική και πολύ έξυπνη δέηση. Ο Κυριος Ιησούς κατευθείαν κατάλαβε την επιθυμία  της Παναγίας.  Αλλά απάντησε . «Τι εμοι και εσοί Γύναι?» Δηλαδή : αυτό δεν είναι τό προβλημά μας!  Γύνή σημαίνει εκτίμιση όχι το αντίθετο! Σημαίνει  : Lady, Madame, Signora. Σημαίνει ότι η Παναγία  ειναι αληθινά η Νέα Ευα, η νέα μητέρα των ανθρωπων.

Δεν επιτρέπεται να λεει κανείς: «Τι εμοί και εσοί» σημαίνει : δεν έχει σχεση μεταξύ μας!»  Η πιό μεγάλη σχέση δεν είναι μεταξύ των συζύγων αλλά μεταξύ των μητέρων και των παιδίων! Ουτε σωστό ειναι νά καταλάβει κανείς ετσι : σύ εισαι η παλαιά  διαθήκη και εγώ ο Ιησούς η καινουργια! Γιά αυτό  επιτέλους ο Κυριος Ιησούς κάνει το θέλημα της παναγίας μητέρας.

Γι¨αυτό πιστέυουμε στην παράκλιση της Θεοτόκου πάντα μέσα στη σωτηρία πού μόνος Ιησούς μάς έφερε: Εκείνος ειναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και  ανθρώπων διότι μόνος εκείνος  έχει τις δύο φύσεις τη θεία και την ανθρωπινή.

Αγια Μαρια Θεοτόκε προσευχου γιά μάς τούς  αμαρτωλούς!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.